เมฆพ่อจิ้มลิ้ม http://jimlim2229.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-11-2009&group=5&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-11-2009&group=5&gblog=30 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำพริกกุ้งสด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-11-2009&group=5&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-11-2009&group=5&gblog=30 Sat, 14 Nov 2009 21:40:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=21-02-2009&group=5&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=21-02-2009&group=5&gblog=29 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าคิดมาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=21-02-2009&group=5&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=21-02-2009&group=5&gblog=29 Sat, 21 Feb 2009 10:38:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=15-12-2005&group=5&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=15-12-2005&group=5&gblog=28 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำได้งัยกาแฟจะมีกลิ่นหอม..และรสชาติดีขึ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=15-12-2005&group=5&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=15-12-2005&group=5&gblog=28 Thu, 15 Dec 2005 22:45:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=15-12-2005&group=5&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=15-12-2005&group=5&gblog=27 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[เมาค้าง........แก้ได้จั๊งใด๋]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=15-12-2005&group=5&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=15-12-2005&group=5&gblog=27 Thu, 15 Dec 2005 22:33:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=15-12-2005&group=5&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=15-12-2005&group=5&gblog=26 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำได้งัยฟะ..เทียนไร้ควัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=15-12-2005&group=5&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=15-12-2005&group=5&gblog=26 Thu, 15 Dec 2005 22:20:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=15-12-2005&group=5&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=15-12-2005&group=5&gblog=25 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ็บคอจัง........จะทำยังงัยดีหว่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=15-12-2005&group=5&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=15-12-2005&group=5&gblog=25 Thu, 15 Dec 2005 22:12:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=09-12-2005&group=5&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=09-12-2005&group=5&gblog=24 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[เคล็ดความเชื่อ.........]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=09-12-2005&group=5&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=09-12-2005&group=5&gblog=24 Fri, 09 Dec 2005 23:56:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=09-12-2005&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=09-12-2005&group=5&gblog=23 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[ปริศนา ความงาม ความหมาย และเคล็ดความเชื่อของต้นไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=09-12-2005&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=09-12-2005&group=5&gblog=23 Fri, 09 Dec 2005 23:48:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=27-12-2005&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=27-12-2005&group=5&gblog=22 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[เครียด..............ทำไงดีฟะ.............มาดูกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=27-12-2005&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=27-12-2005&group=5&gblog=22 Tue, 27 Dec 2005 22:28:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=25-12-2005&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=25-12-2005&group=5&gblog=21 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[บทบาทของภรรยา 5 ประการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=25-12-2005&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=25-12-2005&group=5&gblog=21 Sun, 25 Dec 2005 12:46:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=25-12-2005&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=25-12-2005&group=5&gblog=20 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[บทบาทของสามี 5 ประการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=25-12-2005&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=25-12-2005&group=5&gblog=20 Sun, 25 Dec 2005 12:35:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=19 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีรักษาเมื่อเป็นตะคริว....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=19 Thu, 08 Dec 2005 21:06:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=18 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีรักษาเมื่อเป็นตะคริว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=18 Thu, 08 Dec 2005 20:52:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=17 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการรักษาเมื่อเกิดอาการเป็นตะคริว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=17 Thu, 08 Dec 2005 20:46:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=16 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[สารอันตรายในบุหรี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=16 Thu, 08 Dec 2005 20:22:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=15 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไรเมื่อเป็นตะคริว...2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=15 Thu, 08 Dec 2005 20:07:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=14 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไรเมื่อเป็นตะคริว ...1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=14 Thu, 08 Dec 2005 20:02:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=13 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไรเมื่อเป็นตะคริว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=13 Thu, 08 Dec 2005 19:55:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=12 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[สารที่เป็นอันตรายในบุหรี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=12 Thu, 08 Dec 2005 0:48:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=11 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[สารที่เป็นอันตรายในบุหรี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=11 Thu, 08 Dec 2005 0:41:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=10 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[สารที่เป็นอันตรายที่สำคัญของบุหรี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=10 Thu, 08 Dec 2005 0:35:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=11-01-2006&group=3&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=11-01-2006&group=3&gblog=40 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[หวัดดีค่ะท่านผู้ชม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=11-01-2006&group=3&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=11-01-2006&group=3&gblog=40 Wed, 11 Jan 2006 23:30:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=11-01-2006&group=3&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=11-01-2006&group=3&gblog=39 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[กินเชอรี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=11-01-2006&group=3&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=11-01-2006&group=3&gblog=39 Wed, 11 Jan 2006 23:21:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=11-12-2005&group=3&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=11-12-2005&group=3&gblog=38 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[เกาๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=11-12-2005&group=3&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=11-12-2005&group=3&gblog=38 Sun, 11 Dec 2005 23:57:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=11-12-2005&group=3&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=11-12-2005&group=3&gblog=37 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[จุ๊บๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=11-12-2005&group=3&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=11-12-2005&group=3&gblog=37 Sun, 11 Dec 2005 23:53:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=11-12-2005&group=3&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=11-12-2005&group=3&gblog=36 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[แอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=11-12-2005&group=3&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=11-12-2005&group=3&gblog=36 Sun, 11 Dec 2005 23:51:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=01-01-2006&group=3&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=01-01-2006&group=3&gblog=35 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[กัดๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=01-01-2006&group=3&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=01-01-2006&group=3&gblog=35 Sun, 01 Jan 2006 22:58:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=01-01-2006&group=3&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=01-01-2006&group=3&gblog=34 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[มากินขนุนกันค๊ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=01-01-2006&group=3&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=01-01-2006&group=3&gblog=34 Sun, 01 Jan 2006 22:55:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=01-01-2006&group=3&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=01-01-2006&group=3&gblog=33 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[ป้อ...รับจิ้มลิ้มด้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=01-01-2006&group=3&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=01-01-2006&group=3&gblog=33 Sun, 01 Jan 2006 22:52:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-12-2005&group=3&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-12-2005&group=3&gblog=32 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[ปากห้อย...เลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-12-2005&group=3&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-12-2005&group=3&gblog=32 Wed, 14 Dec 2005 21:59:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-12-2005&group=3&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-12-2005&group=3&gblog=31 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[แอบกิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-12-2005&group=3&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-12-2005&group=3&gblog=31 Wed, 14 Dec 2005 21:55:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-12-2005&group=3&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-12-2005&group=3&gblog=30 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[หนาวเหรอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-12-2005&group=3&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-12-2005&group=3&gblog=30 Wed, 14 Dec 2005 21:54:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-12-2005&group=3&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-12-2005&group=3&gblog=29 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[รักกันๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-12-2005&group=3&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-12-2005&group=3&gblog=29 Wed, 14 Dec 2005 21:51:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=27-12-2005&group=3&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=27-12-2005&group=3&gblog=28 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[ซุ่มๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=27-12-2005&group=3&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=27-12-2005&group=3&gblog=28 Tue, 27 Dec 2005 21:40:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=27-12-2005&group=3&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=27-12-2005&group=3&gblog=27 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[มากินองุ่นกันเร็ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=27-12-2005&group=3&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=27-12-2005&group=3&gblog=27 Tue, 27 Dec 2005 21:37:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=27-12-2005&group=3&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=27-12-2005&group=3&gblog=26 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[กินมะขามหวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=27-12-2005&group=3&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=27-12-2005&group=3&gblog=26 Tue, 27 Dec 2005 21:34:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=07-12-2005&group=3&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=07-12-2005&group=3&gblog=25 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[จิ้มลิ้มค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=07-12-2005&group=3&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=07-12-2005&group=3&gblog=25 Wed, 07 Dec 2005 23:56:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=07-12-2005&group=3&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=07-12-2005&group=3&gblog=24 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวแสบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=07-12-2005&group=3&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=07-12-2005&group=3&gblog=24 Wed, 07 Dec 2005 23:49:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=07-12-2005&group=3&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=07-12-2005&group=3&gblog=23 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวป่วน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=07-12-2005&group=3&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=07-12-2005&group=3&gblog=23 Wed, 07 Dec 2005 23:46:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=21 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[1 2 3 แชะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=21 Fri, 30 Dec 2005 1:16:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=20 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[หวัดดีค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=20 Fri, 30 Dec 2005 1:13:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=19 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[สบายเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=19 Fri, 30 Dec 2005 1:11:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=18 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[ป้อ....วาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=18 Fri, 30 Dec 2005 1:09:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=17 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[ป้อ....ขอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=17 Fri, 30 Dec 2005 1:07:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=16 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[อาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=3&gblog=16 Fri, 30 Dec 2005 1:05:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=15 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[นั่งสบายๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=15 Thu, 08 Dec 2005 22:17:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=14 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[อุ้ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=14 Thu, 08 Dec 2005 22:09:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=13 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[งงๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=13 Thu, 08 Dec 2005 22:04:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=12 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[หวัดดีค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=12 Thu, 08 Dec 2005 21:56:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=11 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[บั้นทาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=11 Thu, 08 Dec 2005 21:53:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=10 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่แฝด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=10 Thu, 08 Dec 2005 21:46:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-09-2006&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-09-2006&group=1&gblog=18 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูแลหัวใจให้แข็งแรงก็เท่ากับดูแลสมองให้แจ่มใส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-09-2006&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-09-2006&group=1&gblog=18 Sun, 10 Sep 2006 2:00:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-01-2006&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-01-2006&group=1&gblog=16 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่าน.....แล้วซึ้ง...............แล้ว...............(สัจจธรรมของชีวิต)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-01-2006&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-01-2006&group=1&gblog=16 Sun, 08 Jan 2006 22:39:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=03-02-2007&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=03-02-2007&group=1&gblog=15 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[3 สิ่ง....ในชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=03-02-2007&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=03-02-2007&group=1&gblog=15 Sat, 03 Feb 2007 0:23:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-02-2007&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-02-2007&group=1&gblog=14 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลาที่มีความสุข.............]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-02-2007&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-02-2007&group=1&gblog=14 Wed, 14 Feb 2007 0:12:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=22-12-2005&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=22-12-2005&group=1&gblog=13 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[สันโดษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=22-12-2005&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=22-12-2005&group=1&gblog=13 Thu, 22 Dec 2005 0:46:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=25-12-2005&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=25-12-2005&group=1&gblog=12 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[มุมมอง......อ่านแล้ว.....อย่าคิดมาก (เกิดเป็นชายมัย...มันลำบากจัง..ฟะ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=25-12-2005&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=25-12-2005&group=1&gblog=12 Sun, 25 Dec 2005 0:42:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=1&gblog=11 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[งอน......]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=30-12-2005&group=1&gblog=11 Fri, 30 Dec 2005 0:19:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=1&gblog=10 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[ป้อเมฆ......ของจิ้มลิ้ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=1&gblog=10 Thu, 08 Dec 2005 21:43:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=9 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[เลิกบุหรี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=9 Thu, 08 Dec 2005 0:24:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=8 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[เคล็ดลับ...10 วิธีเลิกบุหรี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=8 Thu, 08 Dec 2005 0:17:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=7 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[10วิธีเลิกบุหรี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=5&gblog=7 Thu, 08 Dec 2005 0:09:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=19-12-2005&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=19-12-2005&group=5&gblog=6 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[อโรมาสปาจากก้นครัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=19-12-2005&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=19-12-2005&group=5&gblog=6 Mon, 19 Dec 2005 23:37:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=19-12-2005&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=19-12-2005&group=5&gblog=5 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[สปา...จากก้น................................ครัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=19-12-2005&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=19-12-2005&group=5&gblog=5 Mon, 19 Dec 2005 23:27:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=5&gblog=4 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[เคล็ดความเชื่อ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=5&gblog=4 Sat, 10 Dec 2005 22:56:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=5&gblog=3 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[เคล็ดความเชื่อ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=5&gblog=3 Sat, 10 Dec 2005 0:23:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=5&gblog=2 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[เคล็ดความเชื่อ.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=5&gblog=2 Sat, 10 Dec 2005 0:17:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=5&gblog=1 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[เคล็ดความเชื่อ...............]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=5&gblog=1 Sat, 10 Dec 2005 0:03:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=4&gblog=1 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[มาเยี่ยมจิ้มลิ้มกันค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=4&gblog=1 Thu, 08 Dec 2005 1:01:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=9 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[หลบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=3&gblog=9 Thu, 08 Dec 2005 1:04:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=13-02-2006&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=13-02-2006&group=3&gblog=8 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[กินสปาเก๊ตตี๊]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=13-02-2006&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=13-02-2006&group=3&gblog=8 Mon, 13 Feb 2006 23:53:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=13-02-2006&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=13-02-2006&group=3&gblog=7 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[ป๊อ****ปล่อย.....หายใจม่ายออก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=13-02-2006&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=13-02-2006&group=3&gblog=7 Mon, 13 Feb 2006 23:50:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=22-02-2006&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=22-02-2006&group=3&gblog=6 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[โชว์พุงค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=22-02-2006&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=22-02-2006&group=3&gblog=6 Wed, 22 Feb 2006 22:22:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=22-02-2006&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=22-02-2006&group=3&gblog=5 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[เงยหน้าหน่อย...จิ้มลิ้ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=22-02-2006&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=22-02-2006&group=3&gblog=5 Wed, 22 Feb 2006 22:17:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=12-12-2005&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=12-12-2005&group=3&gblog=4 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ่ายเร็วๆจิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=12-12-2005&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=12-12-2005&group=3&gblog=4 Mon, 12 Dec 2005 0:01:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=3&gblog=3 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่าประจำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=3&gblog=3 Sat, 10 Dec 2005 23:28:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=3&gblog=2 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[กินเม็ดหูกวาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=3&gblog=2 Sat, 10 Dec 2005 23:20:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=3&gblog=1 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอาราย...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=3&gblog=1 Sat, 10 Dec 2005 0:30:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=2&gblog=3 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=2&gblog=3 Thu, 08 Dec 2005 1:22:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=2&gblog=2 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[กระรอกน้อยกลอยใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=08-12-2005&group=2&gblog=2 Thu, 08 Dec 2005 1:16:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=2&gblog=1 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[พาจิ้มลิ้มไปรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=2&gblog=1 Sat, 10 Dec 2005 23:16:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=02-02-2007&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=02-02-2007&group=1&gblog=9 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อคิดดีๆ...ของคนที่ไม่เหลือใคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=02-02-2007&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=02-02-2007&group=1&gblog=9 Fri, 02 Feb 2007 1:03:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=03-01-2006&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=03-01-2006&group=1&gblog=8 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[---------------------->บางมุมของความรัก]]> แล้วมีคนรับรู้หากแต่อยู่ที่สิ่งเรากระท....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=03-01-2006&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=03-01-2006&group=1&gblog=8 Tue, 03 Jan 2006 6:17:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=19-12-2005&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=19-12-2005&group=1&gblog=7 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[ยิ่งสูง...ยิ่งหนาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=19-12-2005&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=19-12-2005&group=1&gblog=7 Mon, 19 Dec 2005 22:54:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=12-12-2005&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=12-12-2005&group=1&gblog=6 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=12-12-2005&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=12-12-2005&group=1&gblog=6 Mon, 12 Dec 2005 0:00:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=1&gblog=5 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อ-แม่..รักลูกเท่ากันจริงหรือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=1&gblog=5 Sat, 10 Dec 2005 23:04:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=1&gblog=4 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[เหงาๆเศร้าๆ.....อยาก....จะพูด....อยาก...จะเขียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=10-12-2005&group=1&gblog=4 Sat, 10 Dec 2005 0:59:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-03-2006&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-03-2006&group=1&gblog=3 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำตา........***.........และน้ำมูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-03-2006&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=14-03-2006&group=1&gblog=3 Tue, 14 Mar 2006 20:16:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=13-04-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=13-04-2006&group=1&gblog=2 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[มีเซ็กซ์เวลาไหน.......ถึง......จะเร้าใจสุดๆ/////]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=13-04-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=13-04-2006&group=1&gblog=2 Thu, 13 Apr 2006 0:14:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=29-01-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=29-01-2006&group=1&gblog=1 http://jimlim2229.bloggang.com/rss <![CDATA[ตด...ตด...และตดทำไมจึงเหม็น?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=29-01-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jimlim2229&month=29-01-2006&group=1&gblog=1 Sun, 29 Jan 2006 10:14:11 +0700